Ninna Nanna . Andrea Parodi


Custu pitzineddu,

no portat manteddu

no portat manteddu e mancu coritu

e in dies de frittu, no narat “tittia”

Anghelos, cantade, a su fizu de Maria

Anghelos, cantade,

a su fizu de Maria

Ninna nanna, fizu ‘e Deu

Isculta su coro meu

Custu cantu est pro tie

Dormi, alleluia

Ninna nanna, ninna nanna fizu ‘e Deu

Dormi, dormi, alleluia

Ninna nanna, ninna nanna fizu ‘e Deu

isculta su coro meu

Custu cantu est pro tie

Dormi, alleluia

Cuddu pitzineddu, no portat manteddu

no portat manteddu, e mancu coritu

e in dies de frittu, no narat “tittia”

Anghelos, cantade, a su fizu de Maria

Anghelos, cantade, a su fizu de Maria.

Ninna Nanna . Andrea Parodiultima modifica: 2012-11-15T21:14:59+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo