Sonnu

giorgio rusta, sonnu, poesia, limba sarda, lingua sarda, autonomia sardegna


Ventu africanu conta chin onore

It’est c’as bistu in cussa terra amata

De zente de gabale e mai domata

Chi semper nc’at catzatu s’invasore

Tue chi l’as bistu nara ite dolore

C’at patitu sa zente mea istimata

Dae unu populu ingratu cumannata

Iscrèdulu putincu e traitore

 

Ma su samben anticu est boliatu

Contra a su vile istranzu, mere anzenu

Survat a forte custu sardu alenu

Totu nche leat, totu nc’at butatu

Su coro sardu prus siet anneatu

Su re cainu s’istat lenu lenu

Siet su benitore prus serenu

De pache e de armonia coronatu

 

Jorgi Rusta (2011)

Sonnuultima modifica: 2013-01-16T22:52:29+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo