Eficientismu a sensu ùnicu


 

cartelli stradali, colonialismo, pepe corongiu, regolamento codice della strada, anas


Su cartellu in sardu est a norma, cussu in italianu no ca is caràteres sunt mannos a cunforma de su chi prevedit su Regulamentu Codighe Istradas. E tando sos funtzionàrios cuidadosos de s’Anas proite no iscrient una bella lìtera pro nde bogare custos cartellos fora de lege iscritos in dialetu toscanu? Colonialismu bolet nàrrere eficientismu a sensu ùnicu.

 


de Pepe Coròngiu

Eficientismu a sensu ùnicuultima modifica: 2013-08-01T14:10:35+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento