Ammentu de Giuanne Frantziscu Pintore, su 24 de cabudanni in Nùgoro

gianfranco pintore, in ammentu, nuoro


Su 24 de cabudanni est sa data chi, in su 2012, est mancadu, a sa famìlia e a sos amigos, Giuanne Frantziscu Pintore, giornalista e iscritore, militante distintu de sa càusa natzionale sarda.

In ocasione de custu primu anniversàriu, nos amus a addoviare in Nùgoro pro l’ammentare, faeddende de LIMBA SARDA E IDENTIDADE OE.

Ant a leare sa paràula a propòsitu de custu argumentu e de sa vida de Giuanne Frantziscu unos cantos amigos. A pustis, ant a pòdere intervènnere finas sos àteros amigos presentes.

At a èssere presente sa famìlia.

A sas  7 de sero, su 24-9-2013, NÚGORO pratza Bustianu Satta, in sa sala cunferèntzias de s’Assòtziu culturale IBIS (chi ringratziamus).

 

Bos isetamus

Amigos e familiares

 

 

de Diegu Corràine

Ammentu de Giuanne Frantziscu Pintore, su 24 de cabudanni in Nùgoroultima modifica: 2013-09-19T15:29:34+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento