Lodè – Presentada de progetu

Lodè

Lodè

Sa biblioteca ti cramat a leare parte
a sa presentada chi sa
D.ra Chiara Pau
psicoterapeuta e
fatzilitadora culturale
at a fàghere de unu progetu suo, avisu
promòvidu dae sa Biblioteca e
sustènnidu dae su Comunu,
chi pertocat a sos pitzinnos.

Chenàbura 14 de freàrgiu
aula cunsiliare
a sas 10,00.

Si tenes, o as a tènnere unu fìgiu giovaneddu
custu addòbiu est pro tene.

Lodè – Presentada de progetuultima modifica: 2014-02-13T12:28:15+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento