Pasada – Avisu libros iscolàsticos pro s’Iscola Primària

Libros iscolàsticos

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

AREA AFARES GENERALES E ISTITUTZIONALES, ATIVIDADES PRODUTIVAS,      TURISMU, P.I.,  BIBLIOTECA, DEMOGRÀFICU-ISTATÌSTICU

 

 

AVISU PÙBLICU

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi ocannu, pro s’Annu Iscolàsticu 2015/2016, sa Comuna de Pasada at a dare sos libros iscolàsticos a manera dereta a sos alunnos de s’Iscola Primària Istatale.

Ocannu NON B’AT A ÈSSERE  cunsigna peruna de sas “tzèdolas libràrias” a sos babbos e a sas mamas de sos        alunnos.

Su Servìtziu Pùblica Istrutzione est a disponimentu pro acrarire cada duda, in sa Domo Comunale o pro telèfono:

  • 0784870519
  • 0784870520
  • 0784870500

 

Posada, 01.09.2015

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Giuseppe CARZEDDA

 

 

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

pro lèghere s’avisu in italianu, incarca inoghe

Pasada – Avisu libros iscolàsticos pro s’Iscola Primàriaultima modifica: 2015-09-01T16:24:21+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento