Torpè: pròroga iscadèntzia domandas 162/98

lege 162 - pròroga

COMUNA DE TORPÉ

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

UFÌTZIU DE SOS SERVÌTZIOS SOTZIALES

A V  I S U

LEGE 162/98 – PROGETOS PERSONALIZADOS DE AGIUDU A FAVORE DE SAS  PESSONES CUN DISABILIDADES GRAES

Progetos Noos: pròroga de s’iscadèntzia de sa presentatzione de sas domandas

 

Si dat a ischire chi s’iscadèntzia de sa presentatzione de sas domandas pro ativare progetos noos est istada prorogada. Sas domandas ant a dèpere èssere presentadas non prus a tardu de su 14.09.2015, sinono no ant a èssere ammìtidas.

Sos mòdulos sunt a disponimentu in s’Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales e in su situ www.comune.torpe.nu.it .

 

 

Torpé, su 07.09.2015

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

F.tu Ass.  Dut.a Laura Buccheri

 

 

 

Pro iscarrigare s’avisu e sos mòdulos in italianu incarca inoghe

Pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

S’Alighera, su 11 de cabudanni: Diada Nacional de Catalunya

11 settembre

Enguany, la celebració de l’11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, precedeix l’important apuntament electoral del 27 de setembre que té com finalitat la declaració de la independència i autodeterminació del pòpul català. Catalunya en los últims anys ha posat al centre del debàtit polític i cultural internacional, un nou concepte d’una Europa dels pòpuls, fundat a damunt de valors socials culturals i de solidaritat que donguin més força i prospectiva a totes aquelles nacions sense estat com la Catalunya, la Sardenya, la Còrsega i l’Escòcia. L’Òmnium Cultural de l’Alguer creu que sigui important donar suport a aqueixa important iniciativa i convida el Síndic, los Assessors i els Consellers municipals, los representants de totes les Institucions, locals i de tota la Sardenya, totes les associacions culturals i esportives i de voluntariat, los moviments i partits independentistes sards i totes les persones que són d’acord amb aqueix projecte social i cultural, a adherir a la manifestació de solidaritat pel pòpul català, que se tenguerà a l’Alguer divendres 11 de setembre, a les hores 16,45, en plaça del Portal, a costat del monument a la Unitat de la Llengua. _______________________________________________________

Quest’anno, la celebrazione dell’11 settembre, la Diada Nacional de Catalunya precede l’importante appuntamento elettorale del 27 settembre che ha come fine ultimo la dichiarazione di indipendenza ed autodeterminazione del popolo catalano. La Catalogna negli ultimi anni ha messo al centro del dibattito politico e culturale internazionale, una nuova concezione di una Europa dei popoli fortemente basata sui valori sociali, culturali e solidaristici che diano maggiore forza e prospettiva a quelle nazioni senza Stato come la Catalogna, la Sardegna, la Corsica e la Scozia. L’Òmnium Cultural de l’Alguer reputa che sia importante dare supporto a questa importante iniziativa e invita il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di tutte le Istituzioni, locali e di tutta la Sardegna, tutte le associazioni culturali, sportive e di volontariato, i movimenti ed i partiti indipendentisti sardi e tutti i cittadini che trovano condivisibile tale progetto culturale e sociale, ad aderire alla manifestazione di solidarietà col popolo catalano che si terrà ad Alghero venerdi 11 settembre alle ore 16,45, in piazza Porta Terra, presso il monumento alla Unità della Lingua.