A passizu in Lodè

Su Comitadu de Sant’Anna Leva 1963, cun s’agiudu de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda (mandamentu de sa Baronia), de su CEAMAL, de Sa Consulta de sos Giovanos, de sa ludoteca e de sa Comuna de Lodè, presentat:

A passizu in Lodè

Consulta de sos Giovanos, CEAMAL, Baronia, Ufìtziu de sa Limba Sarda, lodè, Comitadu de Sant'Anna Leva 1963