Istitutu Camillu Bellieni de Tàtari – CURSOS IN CABUDANNI

istituto bellieni, limba sarda, corsi, sassari


Salude! Bos ammentamus chi in Cabudanni ant a comintzare sos cursos de s’Istitutu. CURSOS DE LIMBA SARDA (livellu base A1, elementare A2, pre-intermèdiu B1) dae Lunis 16 de Cabudanni a sas 6 de sero CURSU DE ISTÒRIA SARDA dae Martis 17 de Cabudanni a sas 6 de sero CURSU DE INFORMÀTICA dae Mèrcuris 4 de Cabudanni a sas 6 de sero BENIDE A BOS ISCRÌERE IN S’ISTITUTU “CAMILLO BELLIENI”, CARRERA MADDALENA, 35 IN TÀTARI O CRAMADE A SU NÙMERU NOSTRU 079/230268 lunis, mèrcuris, chenàbura dae sas 10:30 a sa 1 de mangianu martis, gioja dae sas 5:30 a sas 7 de sero

pro nde ischire de prus: http://www.istituto-bellieni.it/