Laboratòrios didàticos in limba sarda – Pasada austu 2012

laboratòrios 3-10 agustu.jpg

S’Ufìtziu de sa Limba Sarda

paris cun sa ludoteca
PRESENTANT
 
Laboratòriu didàticu
“S’arga diferentziada”
Pasada
Chenàbura 3 de austu de su 2012 a sas 11.00
in sa LUDOTECA
 
e
 
Laboratòriu creativu
S’àrbore bragheri
Pasada
Chenàbura 10 de austu de su 2012 a sas 11.00
in sa LUDOTECA
 
cun s’agiudu de sa PRO LOCO PASADA
e
de sos ASSESSORADOS
A SA CULTURA e A SOS SERVÌTZIOS SOTZIALES
 
pro isgàrriare sa locandina