OROTEDDI Presentatzione de su libru “Jorge s’amigu nostru”

Locandina presentada Jorge

 

SU 11 DE NADALE A SAS 14.30

OROTEDDI, TZENTRU POLIVALENTE

 

 

PRESENTATZIONE DE SU LIBRU

 

JORGE, s’amigu nostru

Contos de sa vida

de Papa Frantziscu

 

ND’ANT A FAEDDARE

DIEGU CORRAINE                                  AUTORE DE SU LIBRU

MARIANTONIETTA SANTONI                ASSESSORA A SA CULTURA

ANGELO CANU                                        UFÌTZIU LIMBA SARDA

 

OROTEDDI – Iscola Tzìvica de Mùsica

Comuna de Oroteddi

Comuna de Oroteddi

COMUNA   OROTEDDI

PROV. DE NÙGORO

 Cursu Vittorio Emanuele n. 74 – Tel. 0784 / 79820 – fax 0784/79261 

Ufìtziu de su sìndigu

AVISU

Si dat a ischire chi su 31 de martzu comintzat su cursu de Iscola Tzìvica de Mùsica de su Monte, pro sos dischentes de s’iscola primària e segundària de Iu gradu.
Oroteddi, su 27.03.2014

                   Su Sìndigu

                   f.tu Giovannino Marteddu    

Iscàrriga s’avisu dae su situ comunale

Oroteddi – In iscola contra a su ratzismu

Ratzismu

Dae unu contu africanu nd’amus bogadu unu laboratòriu in limba sarda in pitzu a ratzismu e rispetu de sa diversidade.

Una manera pro arresonare de temas “difìtziles”: in sardu, cun su sardu e pro su sardu.