Titti Tittia

PEPPINO_MEREU.jpg                             Titti, ite frittu, ite notte infernale!

Su entu est in terribiles muilos,

astragadu est su meu cabidale

s’astragu mi lu sento fin’a pilos.

Como non app’isperanza chi sane:

prestu mi truncan sos debiles filos.

In sa bianca adde, addane addane,

annunziende sa triste fine mia

urulare s’intendet unu cane.

Titti, ite frittu, tittia tittia.

 

 

 

de Peppinu Mereu

 

Pro custa terra rosas e beranos – 5u Cuncursu de poesia “Peppinu Mereu”

 

 

sardegna-07-2010 120.jpg

BANDU 2012

Po afortigare s’iscritura, Su Sotziu “Peppinu Mereu” contivigiat su V u Cuncursu de poesia in limba sarda intitulau a Peppinu Mereu.

Su Cuncursu iscadit su 30 de abrile de su 2012

 

 

mereu.jpg

 

REGULAMENTU 2012

art. 1

Su Cuncursu est sestau in duas setziones: Regionale e Locale

art. 2

In sa Setzione Regionale si ant duos primos premios: a una poesia in rima e a una in versos liberos.

Su segunnu e su tertzu premiu si ant o a una in rima o a una in versos liberos

art. 3

In sa Setzione Regionale si podet umperare calesisiat variedade de sa limba sarda

art. 4

In sa Setzione locale si podet umperare solu su tonaresu

art. 5

Onnia poeta podet mannare una poesia ebbìa e nne dda depet impostare aintro de su 30 de abrile de su 2012

art. 6

De sa poesia est obrigatoriu a nne mannare chimbe copias a:

Colletivu Peppinu Mereu Casella postale 12 08039 Tonara Nu.

In foras de sa busta est a iscriere sa setzione (Regionale o Locale)

art. 7

Sa Giuria non podet giare su primu premiu a is poetas chi dd’ant arritziu in su Cuncursu de su 2010

 

 

 

 

Colletivu Peppinu Mereu – Casella Postale 12 – 08039 Tonara Nu Cell. 3203312724 Cell. 3476822574 Segreteria@peppinumereu.it www.peppinumereu.it