Comuna de Pasada – Tzitadinàntzia de onore a Mario Zidda

stemma hd.jpg

Sa Comuna de Pasada cuntzedit sa tzitadinàntzia de onore a su dut. Mario Demuru Zidda, chi est istadu sìndigu de Nùgoro pro deghe annos, pro s’impignu in campu Polìticu e Culturale, pro su ligàmine, s’istima e s’atentzione a sa Comunidade e a su territòriu Pasadinu.
Sa tzerimònia s’at a fàghere in Pasada, in sa sala de su consìgiu, su 24 de austu de su 2012.
S’atestadu chi l’at a èssere donadu est istadu fatu in sardu e in italianu dae s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro.
 
Pro bìdere s’atestadu: